Nabożeństwa


Zaplanowane Nabożeństwa w bieżącym tygodniu

9 - 15 maja 2022 r.


 

- [TARGOWISKO] oznacza, że Msza Święta odbędzie się w kościele w Targowisku

- [TARNAWKA] oznacza, że Msza Święta odbędzie się w kaplicy w Tarnawce