Nabożeństwa


Zaplanowane Nabożeństwa w bieżącym tygodniu

8 - 14 sierpnia 2022 r.


 

- [TARGOWISKO] oznacza, że Msza Święta odbędzie się w kościele w Targowisku

- [TARNAWKA] oznacza, że Msza Święta odbędzie się w kaplicy w Tarnawce