Nabożeństwa


Zaplanowane Nabożeństwa w bieżącym tygodniu

05 - 11 grudnia 2022 r.


 

- [TARGOWISKO] oznacza, że Msza Święta odbędzie się w kościele w Targowisku

- [TARNAWKA] oznacza, że Msza Święta odbędzie się w kaplicy w Tarnawce