Informacje

 


Nasz kościół pod wezwaniem św. Tomasza Becketa w Targowisku jest bardzo cennym zabytkiem osiemnastowiecznego budownictwa drewnianego. Służy od ponad 250 lat jednej z najstarszych parafii na Lubelszczyźnie, utworzonej ok. 1293 r.

Tradycja podaje, że pierwsza świątynia była konsekrowana przez biskupa krakowskiego św. Stanisława ze Szczepanowa, co zapisano na belce tęczowej. Według dokumentów kościół w Targowisku został erygowany w 1334 roku, tj. w pierwszych latach panowania Kazimierza Wielkiego. Wtedy granice były obszerniejsze od dzisiejszych: należały do niej m.in miejscowości Gałęzów, Giełczew, Wysokie i Wola Gałęzowska. Uposażenie tworzyła dziesięcina z kilku wsi oraz kilka łanów pola.

O drewnianym kościele, konsekrowanym przez biskupa krakowskiego św. Stanisława ze szczepanowa wspominał już Jan Długosz. Zagadką pozostaje kto bym inicjatorem i dlaczego powstał właśnie w Targowisku. Niestety doszło do pożaru kościoła w 1740 r., niestety uległ wtedy całkowitemu zniszczeniu. 6 lat później, w 1746 r. wzniesiono nowy kościół drewniany w ramach fundacji ks. Bonifacego Brodowskiego, proboszcza i właściciela dóbr targowiskich, erygowany przez biskupa Kajetana Sołtyka, sufragana kijowskiego. Budowla ta szczęśliwie przetrwała do dnia dzisiejszego.

W 1751 roku konsekrowany przez bp. Kajetana Sołtyka, sufragana kijowskiego. W 1858 r. kościół poddano renowacji. Gruntowny remont w latach 1923 – 26 wg projektu Jana Godlewskiego – wykonano nowe stropy, przebudowano prezbiterium. Odnowiony w 1970 r. – przemalowano wnętrze.

Kościół usytuowany jest w południowo - wschodniej części wsi. Obiekt drewniany, trójnawowy konstrukcji zrębowej, szalowany. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z dwoma bocznymi zakrystiami. Wieża konstrukcji słupowo–ramowej od frontu z kruchtą w przyziemiu i przybudówkami po bokach. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną okazałym blaszanym hełmem z latarnią. Wnętrze otynkowane podzielone na trzy części, z dwoma rzędami kolumn po cztery sztuki z jońskimi kapitelami. Chór muzyczny usytuowany nad kruchtą z organami z 1950 r. Strop kolebkowy (o przekroju trapezu) w nawie głównej i prezbiterium. Stropy płaskie w nawach bocznych. Belka tęczowa z krucyfiksem. Polichromia (z lat 70-tych XX w.) przedstawiającą postać w plafonie Świętego Tomasza Becketa. W skład zespołu kościelnego wchodzi ponadto drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z XVIII w., przebudowana w 1920 r.


W latach 2003-2004 został przeprowadzony I etap remontu z pomocą środków z Ministerstwa Kultury. Wzmocniono elementy konstrukcyjne od zewnątrz, wymieniono część podwalin, pomalowano elewację.


II etap został przeprowadzony w latach 2018 - 2019 r. Została wtedy odkopana opaska, fundamenty zewnętrzne, wykonano osuszanie, izolację, wyczyszczenie i zabezpieczenie elewacji wraz z fundamentami z zewnątrz. Zakonserwowano elementy więźby dachowej oraz ustabilizowano kostrukcję. Zabezpieczono od wewnątrz fundamenty, wymieniono posadzkę. Ponadto wykonano izolację termiczną oraz przeciwwodną, zostały odnowione ściany wraz z malaturą.

Na czas ówczesnego remontu Parafianie wspólnymi siłami przenieśli wyposażenie kościoła na czas remontu. Codzienne Msze były odprawiane w budynku remizy, znajdującej się nieopodal, która stanowiła kaplicę tymczasową, z kolei większe uroczystości i święta odprawiano w kaplicy dojazdowej w Tarnawce. Fotografie z II-go etapu remontu zostały umieszczone w galerii.

Remont współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubleskiego na lata 2014-2020.

Tytuł orojektu: „Ochrona dziedzictwa kulturowego 700-letniej Parafii pw. św. Tomasza Becketa w Targowisku - remont zabezpieczający drewnianego Kościoła.

Źródło: www.mapadotacji.gov.pl/projekty/758355


Miejscowości należące obecnie do parafii to:

  • Biskupie

  • Biskupie-Kolonia

  • Targowisko

  • Targowisko-Kolonia

  • Tarnawka

  • Wólka Ponikiewska

  • Zakrzew-Kolonia

Odpusty odbywają się tu na św. Tomasza Biskupa Męczennika 29 grudnia i na Matki Boskiej Szkaplerznej 16 lipca.