INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XXXIII Niedziela Zwykła 13 listopada 2022 r.

8.00 +Za zmarłych z KŻR z Wólki Ponikiewskiej, z ich rodzin, zmarłych księży, którzy pracowali w naszej parafii (zam. Teresa Ładziak)

10.00 +Adam Biernat (11 m-c po śm)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Marianna Stępniak (2 rśm)


Poniedziałek 14 listopada 2022 r.

8.00 +Jan Zarzeczny (rśm), zmarli z rodz. Zarzecznych, Reklów, Hamerlów, Małków, Szydłowskich i Mataczów

8.30 Dziękczynno-błagalna z okazji 60 rocznicy urodzin Bożeny


Wtorek 15 listopada 2022 r.

8.00 +Tadeusz Rubaj (zam. rodz. Chałabisów)

8.30 +Mieczysław Matacz (zam. Janusz Breś z rodziną)


Środa 16 listopada 2022 r.

8.00 +Jan Szuba (26 rśm), zmarli z rodz. Szubów, Kiszków, Sadłów, Podolaków, Daców, Pizoniów, Liwaków

8.30 +Józef Rubaj (29 rśm), Bronisława, Ryszard, Zofia z rodz. Rubajów, zmarli z rodz. Lorenców


Czwartek 17 listopada 2022 r.

8.00 +Tadeusz Pizoń (zam. Danuta Wójtowicz z rodziną)


Piątek 18 listopada 2022 r.

8.00 +Krystyna Tomiło (6 m-c po śm, zam. Zuzanna i Piotr)


Sobota 19 listopada 2022 r.

8.00 +Bronisława Trzcińska (5 rśm), Władysław, Agnieszka, Józef z rodz. Skibów, Stefania, Aleksander z rodz. Fiutów

8.30 +Marek i Jolanta, zmarli z rodz. Palińskich


Niedziela 20 listopada 2022 r. – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8.00 +Józef Smerdel (34 rśm), Marianna Rubaj (26 rśm), Jan, Grzegorz Garszczal, Jan, Paweł, Wiesław z rodz. Rubajów, Józef, Bronisław, Stanisław z rodz. Smerdelów, zmarli z rodz. Garszczalów, Rubajów, Smerdelów, Gałków i Zalewskich

10.00 +Józef (20 rśm), Emilia (7 rśm), Jerzy (6 rśm), zmarli z rodz. Pietrasiów, Józef, Anna, Zbigniew z rodz. Dymarów, zmarli księża, którzy pracowali w naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące

11.30 Kaplica w Tarnawce: +zmarli z rodz. Olechów