INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


Niedziela 26 lutego 2023 r.

8.00 +Mieczysław Matacz (zam. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa)

10.00 +Dominik Zych (40 rśm), Józefa, zmarli z rodz. Zychów, Mieczysław Misztal

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Edward (19 rśm), Janina Aleksandra z rodz. Kuśmierzów


Wtorek 28 lutego 2023 r.

8.00 +Paweł Wójcik (41 rśm), Stefania, Bernadetta, Janina, Leokadia, Eugeniusz, Agnieszka, Jan z rodz. Wójcików, Władysław, Aniela, Stanisław z rodz. Kowalczyków, Józefa, Walenty, zmarli z rodz. Milanowskich, Tylusów, Malinów, Fiutów, Michałków, Wójcików, dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 +Teresa Lech (2 m-c po śm, zam. sąsiedzi – rodzina Kostrzewskich)


Środa 1 marca 2023 r.

8.00 +Leszek Szafraniec (1 rśm, 12 m-c)


Czwartek 2 marca 2023 r.

8.00 +Za dusze czyśćcowe

8.30 +Mieczysław Matacz (6 m-c po śm)


Piątek 3 marca 2023 r.

15.30 Kaplica w Tarnawce: +Alicja Łysak (2 rśm)

17.00 +Mieczysław Zych (11 m-c po śm)


Sobota 4 marca 2023 r.

8.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (zam. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa)

8.30 +Mieczysław Jurkiewicz (2 m-c po śm, zam. wnukowie)


Niedziela 5 marca 2023 r.

8.00 +Marian Lubicz (9 m-c po śm)

10.00 +Roman Porzuc (8 m-c po śm)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Bronisława Wójtowicz (4 rśm), Stanisław Wójtowicz, Aleksander i Feliksa Ładziak