Informacje duszpasterskie

5 marca 2023 r.

II Niedziela Wielkiego Postu


  • II niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy tradycyjnie jako tzw. Niedzielę „Ad gentes”. W tym roku modlitwie, postom i ofiarom w intencji misjonarzy towarzyszy hasło: „Z misjonarzami budujemy Kościół”. Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszki na Krajowy Fundusz Misyjny.

  • Jak zwykle w I niedzielę miesiąca między Mszami adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa w łączności z należącymi do Kół Żywego Różańca.

  • Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Usłużyły wczoraj: Anna Kufel i Anna Daniłowska, które przekazały po 50 zł. 50 zł dołożył Henryk Rubaj.

  • Od piątku 10 marca do III niedzieli Wielkiego Postu 12 marca przeżywać będziemy nasze doroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi o. Iwo Janusz – franciszkanin z Radecznicy.

  • Msze święte z naukami rekolekcyjnymi w kościele w Targowisku w piątek o 10.00 i 17.00, Droga krzyżowa o 16.30. W kaplicy w Tarnawce Msza św. o godz. 11.30. W sobotę dzień spowiedzi. W Targowisku spowiedź od 9.30 i 15.30, Msze św. o godz. 10.00 i 16.00. W Tarnawce spowiedź od 11.00, Msza św. o 11.30. W niedzielę Msze święte jak zazwyczaj.

  • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w Wielki Piątek, ale jeśli trzeba wcześniej, proszę zgłaszać.

  • Polecajmy również w naszych osobistych modlitwach, w codziennym pacierzu czas naszych rekolekcji, prośmy o błogosławione ich owoce, byśmy odrzucając zło trwali blisko Pana Jezusa i wtedy, gdy czujemy Jego chwalebną obecność, ale również wtedy, gdy doświadczamy trudu, krzyża, cierpienia.

  • Zachęcam do czytania katolickich gazet. Przy wyjściu z kościoła są: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i inne pisma.

  • II zapowiedź przedślubna: Paweł Chałabis z Kolonii Zakrzew, parafii tutejszej i Karolina Chołody z Chruśliny, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bobach.

  • Intencje Mszy świętych. Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Prowadzi o. Iwo Janusz – franciszkanin z Radecznicy

Piątek 10 marca 2023

10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele w Targowisku

11.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną w kaplicy w Tarnawce

16.30 Droga krzyżowa w kościele w Targowisku

17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele w Targowisku

Sobota 11 marca 2023

dzień spowiedzi Od 9.30 spowiedź w kościele w Targowisku

10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele w Targowisku

Od 11.00 spowiedź w kaplicy w Tarnawce

11.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną w kaplicy w Tarnawce

Od 15.30 spowiedź w kościele w Targowisku

16.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele w Targowisku

Niedziela 12 marca 2023

8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele w Targowisku

10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele w Targowisku

11.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną w kaplicy w Tarnawce