INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


Niedziela 12 marca 2023 r.

8.00 1. +Jan Tadeusz Maksim (9 m-c po śm) 2. +Bronisława (47 rśm), Michał, zmarli z rodz. Szołtków, Kowalczyków i Bresiów

10.00 1. +Mieczysław Matacz (zam. rodz. Wójcików) 2. +Bolesław Satowski (rśm), Zofia, Józef, Krystyna, Bronisław z rodz. Satowskich

11.30 Kaplica w Tarnawce: 1. +Jan Moskowicz (10 rśm) 2. +Tadeusz Flis (3 m-c po śm, zam. druhowie strażacy z Tarnawki)


Poniedziałek 13 marca 2023 r.

8.00 +Krystyna Ładziak (imieninowa)


Wtorek 14 marca 2023 r.

8.00 +Mieczysław Mazurek (3 m-c po śm, zam. sąsiedzi Barbara i Wacław Flis)


Środa 15 marca 2023 r.

8.00 +Helena Bochniak (3 rśm), Aleksander, zmarli z rodz. Bochniaków i Kowalczyków


Czwartek 16 marca 2023 r.

8.00 +Stefania Rubaj (miesiąc po śmierci)

8.30 +Magdalena (8 rśm), Władysław, zmarli z rodz. Daniłowskich i Mantyckich


Piątek 17 marca 2023 r.

17.00 +Antoni, Stefania, Stanisław z rodz. Rekiel, Krystyna Lechman


Sobota 18 marca 2023 r.

8.00 +Bogdan, Józefa z rodz. Gaj (imieninowa)


Niedziela 19 marca 2023 r.

8.00 +Stanisław, Katarzyna Goral, wszyscy zmarli z rodz. Goral i Samol

10.00 +Krzysztof Misztal (5 m-c po śm, zam. Teodozja Flis)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Marianna Stępniak, Stanisław Stępniak