INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XXXIII Niedziela Zwykła 19 listopada 2023 r.

8.00 +Józef Smerdel (35 rśm), Marianna Rubaj (27 rśm), Jan, Grzegorz, Władysława Garszczal, Jan, Paweł, Wiesław Rubaj, Bronisława, Stanisław Smerdel, zmarli z rodz. Garszczalów, Rubajów, Smerdelów, Gałków i Zalewskich

10.00 +Bronisława Trzcińska (6 rśm), Władysław, Agnieszka, Józef z rodz. Skibów, Stefania, Aleksander z rodz. Fiutów

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Stanisław Lipiec (21 rśm), Krzysztof Lipiec (12 rśm)


Poniedziałek 20 listopada 2023 r.

—Nie będzie Mszy—


Wtorek 21 listopada 2023 r.

8.00 +Henryk Ładniak (7 m-c po śm, zam. chrześnica Marzena Jarmuł z rodziną z Olszanki)

8.30 +Marianna Matacz (7 m-c po śm)


Środa 22 listopada 2023 r.

8.00 +Marianna Kutrzepa (2 rśm)

8.30 +Honorata Zarzeczna (rśm), Antoni, Katarzyna, Władysław z rodz. Zarzecznych, Mateusz, Marianna z Kalamonów, Roman Bieńko, Eugeniusz Szczuka, zmarli z rodz. Zarzecznych, Kalamonów, Misztalów


Czwartek 23 listopada 2023 r.

8.00 +Jan Szołtek (9 m-c po śm, zam. Marianna i Bogdan Breś z rodziną)


Piątek 24 listopada 2023 r.

8.00 +Przemysław Skiba (9 m-c po śm, zam. rodzina Górów)


Sobota 25 listopada 2023 r.

8.00 +Władysława Krawczyk (30 rśm), Paweł Krawczyk (32 rśm)

8.30 +Edward Wójtowicz (zam. koleżanki i koledzy z pracy syna Krzysztofa)


Niedziela 26 listopada 2023 r. – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8.00 +Za zmarłych z KŻR z Wólki Ponikiewskiej, z ich rodzin, zmarłych księży, którzy pracowali w naszej parafii (zam. Teresa Ładziak)

10.00 +Eugeniusz (3 rśm), Leokadia, Stefania, Paweł, Bernadetta, Janina, Agnieszka, Jan Wójcik, Józefa, Walenty z Milanowskich, Władysław, Aniela, Stanisław Kowalczyk, dusze w czyśćcu cierpiące

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Władysław (22 rśm), Genowefa z rodz. Dąbskich (zam. chrześnica Emilia)