Informacje duszpasterskie

20 lutego 2022 r. – VII Niedziela zwykła

 

  • Apel Metropolity Lubelskiego o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie:

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Odpowiadając na zachętę Ojca świętego i apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – proszę wszystkich diecezjan o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Zachęcam, aby najbliższy tydzień stał się szczególnym czasem solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami. Wspominajmy ich w Modlitwie powszechnej. Niech miejscowe grupy i wspólnoty podejmą modlitwę w parafiach. Proszę również, aby przez najbliższy tydzień na zakończenie każdej Mszy Świętej odśpiewane były suplikacje o odsunięcie widma wojny, która zawsze niesie śmierć i zniszczenie. W tym trudnym dziejowym momencie okażmy solidarność i jedność. Zewnętrznym wyrazem naszego zaangażowania będzie podświetlenie przez cały tydzień Wieży Trynitarskiej w Lublinie barwami Ukrainy. Na czas podjętej modlitwy z serca błogosławię.

 

Wasz biskup Stanisław
  • Dziś siódma niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wraz z całym Kościołem, abyśmy spełniali słowem i czynem to, co podoba się Bogu. Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa będzie doświadczeniem zbawczej mocy Boga i umocnieniem na trud kolejnego tygodnia.

  • Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiary na jego dekorowanie. Usłużyli wczoraj: Krystyna i Mieczysław Misztalowie oraz Teresa Matyjaszek, którzy przekazali po 50 zł. P. Basi Baran dziękujemy za ułożenie kwiatów. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę, a przeznaczone dzisiaj na Lubelskie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za bezimienną ofiarę 200 zł.

  • W liturgii Kościoła obchodzimy w tym tygodniu: – we wtorek 22 lutego liturgiczne święto Katedry św. Piotra i dzień św. Rity; na wspólną modlitwę od godz. 7.30 zapraszają czciciele świętej z Cascii; – w środę 23 lutego wspomnienie św. Polikarpa. W sobotę 26 lutego w wielu miejscach będą czuwania modlitewne w intencji pokoju w naszej Ojczyźnie i na Ukrainie. Zapraszam na modlitwę o błogosławieństwo, pokój dla Polski i świata również do naszego kościoła, który będzie otwarty od godz. 17.00. Zakończymy wspólnym Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

  • Trwa montaż instalacji fotowoltaicznej w parafialnym ogrodzie. W najbliższe dni montowane będą kolejne elementy, panele.

  • Zachęcam do czytania katolickich gazet. Przy wyjściu z kościoła są: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i inne pisma.

  • Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła. Śpiewem Suplikacji módlmy się o pokój i błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, Ukrainy, całego świata, o uchronienie nas od zagrożeń i podstępów złego ducha.