Informacje duszpasterskie

13 marca 2022 r. – II Niedziela Wielkiego Postu

 1. II niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy tradycyjnie jako tzw. Niedzielę „Ad gentes” – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku towarzyszy nam hasło: Wieczernik szkoła braterstwa misyjnego. Odnawiamy w sobie świadomość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. Posilając się nią idziemy do innych, by dzielić się Bożą radością i nadzieją, by budować prawdziwy pokój. Przy wyjściu z kościoła można wesprzeć misjonarzy ofiarą złożoną do puszki.

  W dniu fatimskim trwamy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w duchu pokuty i wynagrodzenia, błagając o ustanie wojny, o pokój dla Ukrainy, naszej Ojczyzny, całego świata, o nawrócenie Rosji.

  Na Mszy św. o godz. 10.00 pobłogosławienie i rozdanie modlitewników dzieciom przygotowującym się do I Komunii świętej.

 2. Dziękujemy parafiankom z Biskupia za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Wczoraj sprzątały: Grażyna Moroniak, Zofia Wolfram i Kinga Kwietniewska. Po 50 zł przekazały rodziny: Moroniak, Wolfram, Maksim i Kwietniewscy. Bóg zapłać!

  Na potrzeby parafii przekazali też ostatnio po 200 zł: Barbara i Piotr Burkowie z Biskupia oraz Teresa Poseniak z Kraśnika.

 3. Trwa Nowenna przed Uroczystością św. Józefa, którą będziemy obchodzić w sobotę 19 marca.

 4. Od przyszłej – III niedzieli Wielkiego Postu 20 marca przeżywać będziemy nasze doroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Andrzej Szulej – proboszcz parafii św. Józefa w Lublinie.

  W niedzielę Msze święte z naukami rekolekcyjnymi jak zazwyczaj.

  W poniedziałek 21 marca dzień spowiedzi. W Targowisku spowiedź od 9.30 i 16.30, w Tarnawce spowiedź od 11.00.

  Msze święte w poniedziałek i wtorek o godz. 10.00 i 17.00, w Tarnawce o godz. 11.30.

  Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą w Wielki Piątek, ale jeśli trzeba wcześniej, proszę zgłaszać.

  Polecajmy również w naszych osobistych modlitwach, w codziennym pacierzu czas naszych rekolekcji, prośmy o błogosławione ich owoce, byśmy odrzucając zło trwali blisko Pana Jezusa i wtedy, gdy czujemy Jego chwalebną obecność, ale również wtedy, gdy doświadczamy trudu, krzyża, cierpienia.

 5. Lubelska Caritas rozpoczęła rozprowadzanie wielkanocnych baranków z białej czekolady – do koszyczków ze święconką. Dochód z tego dzieła jest przeznaczony na pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz ubogich Polaków, których wspiera Caritas.

 6. Polecam katolickie pisma: Niedzielę, Gościa Niedzielnego i nowy numer Małego Gościa Niedzielnego. Zachęcam, by sięgać też do wcześniejszych numerów.

 7. Intencje Mszy świętych.

 8. Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła.