INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XVII Niedziela Zwykła 24 lipca 2022 r.

8.00 +Józefa Zych (17 rśm), Dominik Zych, Mieczysław Misztal, zmarli z rodz. Zychów i Rubajów

10.00 Dziękczynno-błagalna KŻR z Biskupia, za bliskich zmarłych

11.30 Kaplica w Tarnawce: Dziękczynno-błagalna z okazji 40 rocznicy ślubu Haliny i Krzysztofa Osińskich


Wtorek 26 lipca 2022 r.

8.00 +Józef Krawczyk (9 m-c po śm)

8.30 +Janina Kowalczyk (39 rśm), Dominik, Michał, Maria, Józef, Ludwik, Weronika, Teodozja, Maria z rodz. Kowalczyków, Rozalia, Józef, Paweł, Maria, Franciszek, Aniela z rodz. Zychów, wszyscy zmarli z tych rodzin


Środa 27 lipca 2022 r.

8.00 +Marianna Zalewska (9 m-c po śm)

8.30 Dziękczynno-błagalna z okazji przyjęcia I Komunii świętej i 10 rocznicy urodzin Marysi, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny


Sobota 30 lipca 2022 r.

17.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 89 rocznicy urodzin Krystyny Krasoń

17.30 Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Natalii, Jarosława, Wiktorii i Mateusza Łukasików


XVIII Niedziela Zwykła 31 lipca 2022 r.

8.00 1. +Tadeusz Wereski (6 rśm), Aleksander Fiut (28 rśm), Katarzyna, Paweł z rodz. Wereskich, Stefania, Katarzyna, Jan z rodz. Fiutów, Agnieszka, Józef z rodz. Skibów, Wiesława Wiśniewska, Bronisława, Władysław z rodz. Trzcińskich, Paulina, Piotr z rodz. Olejarzów, wszyscy zmarli z rodz. Wereskich, Skrzypków, Fiutów, Skibów, Wójcików 2. +Janina Mączka (22 rśm), Michał, zmarli z rodz. Mączków i Długoszów

10.00 1. +Bolesław Pecyna (24 rśm), zmarli z rodz. Pecynów i Bugałów 2. +Grzegorz Matacz (1 rśm)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Bolesław Pizoń (1 rśm)