INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


4 września 2022 r. XXIII Niedziela Zwykła

8.00 +Jan Garszczal (18 rśm), Jan Rubaj (37 rśm), Grzegorz, Paweł, Wiesław, Marianna, Józef, Bronisława, Stanisław, zmarli z rodz. Garszczalów, Rubajów, Smerdelów, Gałków i Zalewskich

10.00 +Eugeniusz Pecyna (7 rśm), wszyscy zmarli z rodz. Pecynów i Wojtasiów

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Janina (3 rśm), Aleksander, Zofia, Franciszek z rodz. Grabosiów i Widzów

Poniedziałek 5 września 2022 r.

8.00 +Marian Lubicz (3 m-c po śm, zam. rodz. Szawarów)

8.30 +Roman Porzuc (2 m-c po śm)

Wtorek 6 września 2022 r.

8.00 +Mieczysław Maj (41 rśm), Alina, Agnieszka, Ludwik z rodz. Majów, Jan, Zofia, Henryk z rodz. Burył, zmarli z rodz. Gołębiowskich, Szubów, Hamerlów

8.30 +Bolesław Zych (18 rśm), Mieczysław, Maria, Zofia, Michał, Anastazja, zmarli z rodz. Zychów, Liwaków, Krasoniów, Szydłowskich, księża, którzy posługiwali w naszej parafii

Środa 7 września 2022 r.

8.00 +Stanisław Gaj (30 rśm), Józefa, Bogdan z rodz. Gajów, Kazimierz Matacz

8.30 +Henryk Kufel (11 rśm), Maria, Jacek, Jan, Stefania, Bolesław, Stanisław z rodz. Kufel, Jan, Karolina z rodz. Kalamon, zmarli z rodz. Kowalczyk

Czwartek 8 września 2022 r.

8.00 +Katarzyna Sulowska (23 rśm), Jan, Krystyna, Edward, Wiktoria, Jan, Helena, Edward, Zofia, Stanisław, wszyscy zmarli z rodz. Sulowskich, Rubajów, Mierzwów i Hamerlów

10.00 +Tadeusz Pizoń (miesiąc po śmierci)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Czesław Jodłowski, Józefa, Ignacy, Ewa, zmarli z rodz. Jodłowskich

Piątek 9 września 2022 r.

8.00 +Marian Gil

8.30 +Leokadia Mazurek (4 m-c po śm), Józef (zam. Maria Kowalczyk z rodziną)

Sobota 10 września 2022 r.

8.00 +Janina Aleksandra (10 m-c po śm), Edward z rodz. Kuśmierz

8.30 +Roman Porzuc (zam. sąsiadka Krystyna z rodziną)

14.00 Msza św. ślubna: Karolina Wójtowicz i Łukasz Poniewozik

XXIV Niedziela Zwykła 11 września 2022 r.

8.00 +Czesław, Marianna, Jan z rodz. Zarzecznych, Teresa, Janusz, Dorota, Konrad z rodz. Capałów, zmarli z rodz. Michałków

10.00 +Bronisław Rekiel (16 rśm), Róża, Jacek, Antoni, Stefania, Feliks z rodz. Reklów, Marian Olcha, Henryk Piasecki, Eugeniusz Matysek, Katarzyna i Wojciech Styk

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Maria, Władysław, zmarli z rodz. Burków