Ogłoszenia

Ogłoszenie

Regulamin cmentarza parafialnego w Targowisku


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W TARGOWISKU


 1. Cmentarz jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku do zmarłych. Jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Należy na nim zachować spokój, powagę i porządek.

 2. Cmentarz w Targowisku jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Becketa w Targowisku.

 3. W imieniu proboszcza za ład i porządek na cmentarzu odpowiada pełnomocnik, którym jest grabarz.

 4. Teren cmentarza jest objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 5. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 6. Dysponenci grobu są zobowiązani do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz jego otoczenia.

 7. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, jakiekolwiek nasadzenia należy uzyskać zgodę administratora.

 8. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Śmieci odpowiednio posegregowane należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.

 9. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.

 10. Przez opłatę rezerwacyjną (tzw. pokładne) nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

 11. Opłaty wynikające z regulaminu, wnoszone m. in. w związku z prowadzonymi pracami przeznaczone są na utrzymanie porządku i właściwe funkcjonowanie cmentarza.

 12. Kontakt w sprawach cmentarza: Andrzej Matacz – tel. nr 786 993 401.

Ogłoszenie

Intencje Mszy Świętych 01.10.2023


INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XXVI Niedziela Zwykła

1 października 2023 r. 8.00 +Mieczysław Jurkiewicz (9 m-c po śm, zam rodz. Kowalczyków)

10.00 +Janusz Zuń (8 rśm), Stanisław, Jan, Franciszka z rodz. Zuniów, Andrzej, Aniela, Krystyna, Janina z rodz. Zalewskich Chrzest: Oliwia, Zuzanna i Mikołaj Berbeć

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Kazimiera Bartoszek (15 rśm), Józef, Konstancja z rodz. Bartoszków


Poniedziałek 2 października 2023 r.

17.00 +Stefan Wiechnik (miesiąc po śmierci)


Wtorek 3 października 2023 r.

16.00 +Stefania, Stanisław, Marianna, Paweł z rodz. Mierzwa, Maria Rubaj, Anna, Władysław Zych, Janusz Skiba

17.00 +Michał, Konstancja, Stanisław, Leszek z rodz. Mataczów


Środa 4 października 2023 r.

16.00 +Edward Wójtowicz (zam. sąsiadka Aleksandra Wereska z rodziną Osuchów)

17.00 Bronisława Rubaj (8 rśm), zmarli z rodz. Rubajów i Lorenców


Czwartek 5 października 2023 r.

17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące


Piątek 6 października 2023 r.

15.30 Kaplica w Tarnawce: +Zofia Godula (miesiąc po śmierci)

17.00 +Przemysław Skiba (zam. sąsiadka Danuta Mazurek)


Sobota 7 października 2023 r.

17.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (zam. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa) XXVII


Niedziela Zwykła 8 października 2023 r.

8.00 +Marian, Małgorzata, Stanisław z rodz. Krasoniów, Agnieszka, Jan, Aleksander z rodz. Szydłowskich, Janina, Emil z rodz. Tomaszków

10.00 1. Dziękczynna za 5 lat istnienia w naszej parafii Stowarzyszenia Krwi Chrystusa 2. +Czesław, Marianna, Jan z rodz. Zarzecznych, Teresa, Janusz, Dorota, Konrad z rodz. Capałów, zmarli z rodz. Michałków

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Jadwiga Babula (4 m-c po śm), Mieczysław Babula (9rśm)

Ogłoszenie

Informacje duszpasterskie 01.10.2023


Informacje duszpasterskie

1 października 2023 r.

XXVI Niedziela Zwykła


 • Rozpoczynamy październik – wyjątkowy w naszej polskiej, katolickiej pobożności miesiąc. Przez cały październik chcemy intensywniej modlić się na różańcu rozważając z Maryją tajemnice naszego zbawienia. A dziś – w I niedzielę października klękamy przed Najświętszym Sakramentem, aby modląc się w łączności z należącymi do Kół Żywego Różańca powierzać Bogu nowy miesiąc, rodziny, parafię, Ojczyznę, rozpoczynający się w środę synod biskupów, codzienne nasze sprawy. Adoracja potrwa do godz. 10.00. Na Mszy św. o godz. 10.00 poświęcenie i rozdanie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii świętej.

 • Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Usłużyli wczoraj: Maria Matacz, Mariusz Gąbka i Joanna Matacz z Różą, którzy przekazali po 50 zł. Do kwiatów 50 zł dołożyła Krystyna Gołębiowska. Bóg zapłać za ofiarowane 200 zł od Moniki i Pawła Berbeciów, 200 zł od Ewy i Andrzeja Śliwińskich, bezimienną ofiarę 100 zł. P. Basi dziękujemy za przygotowanie kwietnej dekoracji ołtarzy i dekoracji różańcowej, p. Eli i Wiesławowi Szydłowskim za odświeżenie obrusów i szat liturgicznych.

 • W ramach rządowego programu odbudowy zabytków otrzymaliśmy dofinansowanie na dalsze prace przy odnowieniu naszego kościoła na kwotę 489 tys. zł. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i złożenie wniosków oraz poparcie.

 • Przez cały październik nabożeństwa różańcowe – w dni powszednie o godz. 16.30, w niedziele podobnie jak przez cały rok – o godz. 9.30. Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwach otrzymają obrazki, które złożą się na większą pamiątkę tegorocznych wspólnych modlitw. Najwytrwalszych czekają oczywiście nagrody.

 • Jutro 2 października wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.

 • W środę 4 października św. Franciszka z Asyżu.

 • 5 października I czwartek miesiąca i wspomnienie św. siostry Faustyny – Apostołki Bożego Miłosierdzia. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zaprasza na wspólną modlitwę po Mszy świętej o godz. 17.00

 • 6 października I piątek miesiąca. Możliwość spowiedzi każdego dnia podczas modlitwy różańcowej.

 • 7 października I sobota miesiąca i wspomnienie NMP Różańcowej. Nabożeństwo I- sobotnie z rozważaniem tajemnic różańcowych od godz. 16.15.

 • W przyszłą niedzielę 8 października będziemy dziękować za 5 lat istnienia w naszej parafii Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

 • Polecam gazety katolickie: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, jest też Gość Niedzielny Extra.

 • Intencje Mszy świętych [LINK]. Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła.

Ogłoszenie

Intencje Mszy Świętych 24.09.2023


INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XXV Niedziela Zwykła 24 września 2023 r.

8.00 +Marian Krasoń (20 rśm), Małgorzata, Stanisław z rodz. Krasoniów, Agnieszka, Jan, Aleksander z rodz. Szydłowskich, Janina, Emil z rodz. Tomaszków\

10.00 +Edward Wójtowicz (zam. rodz. Stolarzów z Obroków)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Tadeusz Tomas (rśm), Stanisław Tomas, Józef, Józefa z rodz. Kędzierskich


Poniedziałek 25 września 2023 r.

—Nie będzie Mszy—


Wtorek 26 września 2023 r.

8.00 +Stefania Rubaj (zam. Maria i Czesław Bołkun)

8.30 +Anastazja Rubaj (53 rśm), Jan, Elżbieta, Antoni z rodz. Rubajów, Marianna, Jan, Janina z rodz. Królów, Maria Hałabis, zmarli z rodz. Szymaniaków, Błaszczaków, Jan, Józef Zych, dusze w czyśćcu cierpiące


Środa 27 września 2023 r.

8.00 +Henryk Ładniak (zam. Katarzyna i Artur Ładniak z rodziną)

8.30 +Helena (18 rśm), zmarli z rodz. Hamerlów, Zarzecznych, Reklów, Małków, Szydłowskich, Mataczów, dusze w czyśćcu cierpiące


Czwartek 28 września 2023 r.

8.00 Dziękczynno-błagalna w 10. rocznicę ślubu Anny i Kamila Biernatów, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny


Piątek 29 września 2023 r.

8.00 +Przemysław Skiba (zam. ciocia Monika Waz z rodziną)


Sobota 30 września 2023 r.

8.00 +Barbara Kutrzepa (2 rśm), Zdzisław Kutrzepa (zam. syn Grzegorz z rodziną)

8.30 +Genowefa Stępniak (1 rśm), Walerian Stępniak


XXVI Niedziela Zwykła 1 października 2023 r.

8.00 +Mieczysław Jurkiewicz (9 m-c po śm, zam rodz. Kowalczyków)

10.00 +Janusz Zuń (8 rśm), Stanisław, Jan, Franciszka z rodz. Zuniów, Andrzej, Aniela, Krystyna, Janina z rodz. Zalewskich Chrzest: Oliwia, Zuzanna i Mikołaj Berbeć

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Kazimiera Bartoszek (15 rśm), Józef, Konstancja z rodz. Bartoszków

Ogłoszenie

Informacje duszpasterskie 24.09.2023


Informacje duszpasterskie

24 września 2023 r.

XXV Niedziela Zwykła


 • Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę, a przeznaczone na lubelskie Seminarium Duchowne. Wspieramy powołanych do służby w Kościele, modlimy się też o nowe, gorliwe powołania.

 • Po raz kolejny obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Doświadczenie uchodźców z Ukrainy i innych miejsc wciąż jest wyzwaniem dla naszej chrześcijańskiej miłości.

 • Bóg zapłać za posprzątanie kościoła: Katarzyna i Anna Kopciewicz, Małgorzata Tokarz i Renata Sulowska, które przekazały po 50 zł. Do kwiatów 50 zł dołożyła Teresa Porzuc. P. Basi dziękujemy za przygotowanie kwietnych dekoracji ołtarzy. Bóg zapłać za ofiarowane 200 zł na potrzeby parafii od rodziny Łukasików z Tarnawki z okazji chrztu Maksymiliana.

 • Dzisiaj o godz. 9.00 na plebanii spotkanie należących do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa w związku z obchodzoną w niedzielę 8 października 5-leciem istnienia Stowarzyszenia w naszej parafii.

 • W środę 27 września Wspomnienie św. Wincentego a Paulo.

 • W czwartek 28 września św. Wacława męczennika. W rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny i krzewiciela kultu Bożego Miłosierdzia z wielu miejsc popłynie wspólna modlitwa Koronką – Iskra Bożego Miłosierdzia.

 • W piątek 29 września liturgiczne Święto Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała – odpust ku czci św. Michała w sąsiedniej parafii Wysokie.

 • W sobotę 30 września św. Hieronima.

 • W przyszłą – I niedzielę października między Mszami adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszy św. o godz. 10.00 poświęcenie i rozdanie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii świętej.

 • Polecam gazety katolickie: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, nowy numer Małego Gościa Niedzielnego i inne pisma.

 • Intencje Mszy świętych [LINK]. Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła.

Ogłoszenie

Intencje Mszy Świętych 17.09.2023


INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XXIV Niedziela Zwykła 17 września 2023 r.

8.00 +Janina Misztal (13 rśm), Bolesław Misztal, Tadeusz Zarzeczny, Agnieszka, Jan, Aleksander z rodz. Szydłowskich

10.00 +Edward Skrzypek (8 rśm), Marian, Agnieszka, Stefan, Czesława, Franciszek, Zofia, Józef, Agnieszka, Tomasz, zmarli z rodz. Skrzypków i Dudów Chrzest: Maksymilian Łukasik

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Maria i Władysław Burek, zmarli z rodz. Burków i Zubów


Poniedziałek 18 września 2023 r.

—Nie będzie Mszy—


Wtorek 19 września 2023 r.

8.00 Za parafian

8.30 +Genowefa Dąbska (3 m-c po śm)


Środa 20 września 2023 r.

8.00 +Jan Wiechnik (2 rśm)

8.30 +Henryk Ładniak (5 m-c po śm, zam. brat Czesław z Lublina)


Czwartek 21 września 2023 r.

8.00 +Marianna Matacz (5 m-c po śm, zam. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa)

8.30 +Karolina, Edward Maciąg (14 rśm), zmarli z rodz. Maciągów, Wardów, Gawronów, Rubajów, Szołtków


Piątek 22 września 2023 r.

8.00 +Przemysław Skiba (7 m-c po śm, zam. ciocia Wioletta Widz z rodziną)


Sobota 23 września 2023 r.

8.00 +Jan Szołtek (7 m-c po śm, zam. rodz. Jarmułów i Polskich)

8.30 +Mariusz Kowalczyk (12 rśm), Lucyna, Kazimierz, wszyscy zmarli z rodz. Kowalczyków i Nowackich


XXV Niedziela Zwykła 24 września 2023 r.

8.00 —INTENCJA BĘDZIE PODANA WKRÓTCE—

10.00 +Edward Wójtowicz (zam. rodz. Stolarzów z Obroków)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Tadeusz Tomas (rśm), Stanisław Tomas, Józef, Józefa z rodz. Kędzierskich

Ogłoszenie

Informacje duszpasterskie 17.09.2023


Informacje duszpasterskie

17 września 2023 r.

XXIV Niedziela Zwykła


 • Dzisiaj, 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

 • O posprzątanie kościoła zadbały tym razem: Halina Gdańska, Barbara Fiut oraz Monika i Lena Mazurek, które przekazały po 50 zł. Do kwiatów po 50 zł dołożyli Czesława Fiut oraz Kazimiera i Andrzej Hejnowie. Dziękujemy za ofiarowane do kościoła kwiaty. Bóg zapłać za ofiary przekazane ostatnio na parafię: 1000 zł od Grażyny Kozłowskiej z Lublina, 200 zł od małżonków jubilatów Ewy i Mariusza Myszaków.

 • Jutro 18 września liturgiczne święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, głównego patrona Polski. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana Boga.

 • W środę 20 września wspomnienie świętych męczenników koreańskich Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy.

 • W czwartek 21 września liturgiczne święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

 • W piątek 22 września do wspólnej modlitwy od godz. 7.15 zapraszają czciciele św. Rity.

 • W sobotę 23 września św. o. Pio z Pietrelciny.

 • W przyszłą niedzielę 24 września o godz. 9.00 na plebanii spotkanie należących do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa w związku z obchodzoną już wkrótce 5. rocznicą powstania Stowarzyszenia w naszej parafii. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona na lubelskie Seminarium Duchowne.

 • W czwartek 14 września odbył się pogrzeb +Zdzisława Kutrzepy z Tarnawki, l. 62. Polecajmy zmarłego miłosiernemu Bogu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

 • Polecam gazety katolickie: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego i inne pisma.

 • Intencje Mszy świętych [LINK]. Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła.

Ogłoszenie

Intencje Mszy Świętych 10.09.2023


INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XXIII Niedziela Zwykła 10 września 2023 r.

8.00 +Kazimierz (55 rśm), Janina Rubaj, Marianna, Paweł Olejarz

10.00 +Henryk Kufel (12 rśm), Maria, Jacek, Jan, Stefania z rodz. Kufel, Jan, Karolina z rodz. Kalamon, zmarli z rodz. Kowalczyk

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Jadwiga Babula (3 m-c po śm, zam. Bożena Wróbel)


Poniedziałek 11 września 2023 r.

—Nie będzie Mszy—


Wtorek 12 września 2023 r.

8.00 +Bronisław Rekiel (17 rśm), Róża, Jacek, Antoni, Stefania, Feliks z rodz. Reklów, Marian Olcha, Henryk Piasecki, Eugeniusz Matysek, Katarzyna i Wojciech Styk

8.30 +Jerzy, Alina, zmarli z rodz. Chmiel


Środa 13 września 2023 r.

18.00 +Edward Wójtowicz (2 m-c po śm, zam. rodz. Rycerzów z Turobina)


Czwartek 14 września 2023 r.

8.00 +Mieczysław Mazurek (9 m-c po śm)


Piątek 15 września 2023 r.

8.00 +Przemysław Skiba (zam. babcia Czesława)


Sobota 16 września 2023 r.

8.00 +Stefania Rubaj (7 m-c po śm, zam. bratanica Monika z rodziną)

8.30 +Edward Wójtowicz (zam. żona Kazimiera)

16.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 30. rocznicy ślubu Ewy i Mariusza Myszaków


XXIV Niedziela Zwykła 17 września 2023 r.

8.00 +Janina Misztal (13 rśm), Bolesław Misztal, Tadeusz Zarzeczny, Agnieszka, Jan, Aleksander z rodz. Szydłowskich

10.00 +Edward Skrzypek (8 rśm), Marian, Agnieszka, Stefan, Czesława, Franciszek, Zofia, Józef, Agnieszka, Tomasz, zmarli z rodz. Skrzypków i Dudów

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Maria i Władysław Burek, zmarli z rodz. Burków i Zubów

Ogłoszenie

Informacje duszpasterskie 10.09.2023

Informacje duszpasterskie

10 września 2023 r.

XXIII Niedziela Zwykła


 • Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania – dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Włączamy się w wielkie duchowe przeżycie, jakim jest odbywająca się w Markowej uroczystość beatyfikacji – wyniesienia na ołtarze rodziny Ulmów – Wiktorii, Józefa i ich siedmiorga dzieci. Przy wyjściu z kościoła zbiórka na Fundusz Ewangelizacji, na katolickie media.

 • Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie z rodzicami oraz dziećmi z klas III naszej parafii, które chcą w tym roku przystąpić do I Komunii świętej.

 • O posprzątanie kościoła zadbali wczoraj Bogdan Przekaza, Anna Matacz, Danuta Matacz, Halina, Anna Maria i Kamil Biernat oraz Justyna Borowicz, którzy przekazali od rodzin po 50 zł. 1000 zł na potrzeby parafii ofiarowali Kazimiera i Bogdan Błaszkiewiczowie związani z Kolonią Targowisko. Bóg zapłać serdeczne!

 • We wtorek 12 września wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi ustanowione na pamiątkę zwycięstwa chrześcijańskich wojsk pod Wiedniem w 1683 r.

 • W środę 13 września św. Jana Chryzostoma i dzień fatimski. Po Mszy św. o godz. 18.00 różaniec fatimski.

 • W czwartek 14 września liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża świętego.

 • W piątek 15 września Matki Bożej Bolesnej. W sobotę 16 września świętych męczenników Korneliusza i Cypriana.

 • Polecam gazety katolickie: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego i inne pisma.

 • Intencje Mszy świętych [LINK]. Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła.

Ogłoszenie

Intencje Mszy Świętych 03.09.2023


INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XXII Niedziela Zwykła 3 września 2023 r.

8.00 +Mieczysław Jurkiewicz (8 m-c po śm, zam. rodz. Szydłowskich i Skrzypków)

10.00 +Eugeniusz Pecyna (8 rśm), wszyscy zmarli z rodz. Pecynów i Wojtasiów

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Jan Matacz (rśm), zmarli z rodz. Mataczów i Szłapów


Poniedziałek 4 września 2023 r.

18.00 +Mieczysław Maj (42 rśm), Alina, Agnieszka, Ludwik Maj, zmarli z rodz. Majów, Gołębiowskich, Szubów, Buryłów, Hamerlów


Wtorek 5 września 2023 r.

8.00 +Stefania Rubaj (zam. rodzina Dimowskich)

8.30 +Danuta (13 rśm), Paweł, Marianna, Paweł, Genowefa, Paweł, Bronisława z rodz. Gąbków


Środa 6 września 2023 r.

8.00 +Przemysław Skiba (zam. rodz. Jarosiewiczów i Kostrzewskich)

8.30 +Aniela Zych (rśm), Franciszek, Michał, Aniela, Salomea, Franciszek z rodz. Zychów, Janina, Michał, Dominik z rodz. Kowalczyków


Czwartek 7 września 2023 r.

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 +Kazimiera Maciąg (rśm), Jan Maciąg, zmarli z rodz. Maciągów i Rugałów


Piątek 8 września 2023 r.

8.00 +Aleksander Fiut (rśm)

15.30 Kaplica w Tarnawce: +Tadeusz Adolf Pizoń (7 m-c po śm, zam. koledzy kolejarze z Intercity Lublin)

18.00 +Stanisław Gaj (31 rśm), Józefa, Bogdan z rodz. Gajów, Kazimierz, Marianna, zmarli z rodz. Mataczów


Sobota 9 września 2023 r.

8.00 +Katarzyna Sulowska (24 rśm), Jan, Krystyna, Edward, Wiktoria, Jan, Helena, Edward, Zofia, Stanisław, wszyscy zmarli z rodz. Sulowskich, Rubajów, Mierzwów i Hamerlów

8.30 +Marian Gil (5 rśm), Stanisław, Krystyna, Bronisław, Agnieszka, Stanisław z rodz. Gil, dusze w czyśćcu cierpiące


XXIII Niedziela Zwykła 10 września 2023 r.

8.00 +Kazimierz (55 rśm), Janina Rubaj, Marianna, Paweł Olejarz

10.00 +Henryk Kufel (12 rśm), Maria, Jacek, Jan, Stefania z rodz. Kufel, Jan, Karolina z rodz. Kalamon, zmarli z rodz. Kowalczyk

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Jadwiga Babula (3 m-c po śm, zam. Bożena Wróbel)

Ogłoszenie

Informacje duszpasterskie 03.09.2023


Informacje duszpasterskie

3 września 2023 r.

XXII Niedziela Zwykła


 • Trwamy w adoracji Najświętszego Sakramentu w łączności z należącymi do Kół Żywego Różańca. Towarzyszymy papieżowi Franciszkowi, który odbywa w tych dniach podróż apostolską do Mongolii. Łączymy się duchowo z pielgrzymami przybywającymi do diecezjalnego Sanktuarium w Wąwolnicy, gdzie trwają uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej, z gromadzącymi się na Jasnej Górze na Pielgrzymce Rolników i Ogólnopolskim Święcie Dziękczynienia za Plony.

 • Bóg zapłać za przygotowanie, posprzątanie kościoła. Usłużyły tym razem: Ewa Matacz, Marzena Garszczal i Agnieszka Brodowska, które przekazały po 50 zł, do kwiatów 50 zł dołożyła Sylwia Garszczal. 100 zł na kościół ofiarowała Janina Misztal.

 • Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dziś na Mszy św. o godz. 10.00 błogosławieństwo tornistrów, książek i przyborów szkolnych, a jutro Msze święte w Zakrzewie i Wysokiem o godz. 8.00.

 • 7 września wspomnienie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i I czwartek miesiąca; do wspólnej modlitwy od godz. 7.15, również w intencji powołań, zaprasza Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.

 • W piątek 8 września Święto Narodzenia NMP (MB Siewnej). Msze święte w Targowisku o godz. 8.00 i 18.00, w Tarnawce o godz. 15.30. Na Mszach świętych obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego i nasion. Tego dnia uroczystości odpustowe na Górze Chełmskiej.

 • Rodziców oraz dzieci z klas III naszej parafii, które chcą w tym roku przystąpić do I Komunii Świętej zapraszam na spotkanie za tydzień, w niedzielę 10 września po Mszy św. o godz. 10.00.

 • II zapowiedź przedślubna: Grzegorz Sadło z Kolonii Targowisko, parafii tutejszej i Anna Agnieszka Zygmunt z Zabłocia, par. św. Michała Archanioła w Wysokiem.

 • W czwartek 31 sierpnia odbył się pogrzeb pochodzącego z Targowiska +Stefana Wiechnika, l. 98. Polecajmy zmarłego miłosiernemu Bogu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

 • Polecam gazety katolickie: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego i inne pisma.

 • Intencje Mszy świętych [LINK]. Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła.