INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


Niedziela 20 listopada 2022 r. – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8.00 +Józef Smerdel (34 rśm), Marianna Rubaj (26 rśm), Jan, Grzegorz Garszczal, Jan, Paweł, Wiesław z rodz. Rubajów, Józef, Bronisław, Stanisław z rodz. Smerdelów, zmarli z rodz. Garszczalów, Rubajów, Smerdelów, Gałków i Zalewskich
10.00 +Józef (20 rśm), Emilia (7 rśm), Jerzy (6 rśm), zmarli z rodz. Pietrasiów, Józef, Anna, Zbigniew z rodz. Dymarów, zmarli księża, którzy pracowali w naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące
11.30 Kaplica w Tarnawce: +zmarli z rodz. Olechów


Środa 23 listopada 2022 r.

8.00 +Marianna Dziuba (7 m-c po śm)
8.30 +Krzysztof Misztal (miesiąc po śmierci)


Piątek 25 listopada 2022 r.

8.00 +Władysława Krawczyk (29 rśm), Paweł Krawczyk (31 rśm)
8.30 +Krzysztof Smerdel (9 m-c po śm)
9.00 +Tadeusz Rubaj (zam. rodz. Zdyblów)


Sobota 26 listopada 2022 r.

8.00 +Eugeniusz Wójcik (2 rśm), Leokadia, Stefania, Paweł, Bernadetta, Janina, Agnieszka, Jan z rodz. Wójcików, Józefa, Walenty z Milanowskich, Władysław, Aniela, Stanisław z Kowalczyków, dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 +Andrzej Sobótka (z okazji urodzin i imienin)
9.00 +Jan Wiechnik (z okazji urodzin zam. brat Sławomir z rodziną)


I Niedziela Adwentu 27 listopada 2022 r.

8.00 1. +Janina Sobstyl (3 rśm), Lucjan Sobstyl (4 m-c po śm) 2. Dziękczynna za zdrowie i wszelkie łaski
10.00 1. +Władysław, Stanisława, zmarli z rodz. Nieściurów i Grudniów 2. +Janina Janus
11.30 Kaplica w Tarnawce: 1. +Jan Marian Kapica (9 rśm) 2. +Krystyna Ładziak (1 rśm)