INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


Niedziela 12 lutego 2023 r.

8.00 +Jan Tadeusz Maksim (8 m-c po śm)

10.00 +Dominik Dropek (39 rśm), wszyscy zmarli z rodz. Dropków, Andrzej, Michał, Zofia, Czesława z rodz. Sobótków, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

11.30 Kaplica w Tarnawce: 1.+Józef Szczuka, Stefania, Adolf, Wanda z rodz. Szczuków 2. +Władysława, Stanisław Rubaj, Alina, Kazimierz Szydłowscy, Helena, Józef Łagoda


Poniedziałek 13 lutego 2023 r.

8.00 Za parafian


Wtorek 14 lutego 2023 r.

8.00 +Mieczysław Mazurek (2 m-c po śm, zam. rodzina ze Zdziłowic)

8.30 +Tadeusz Flis (2 m-c po śm, zam. Bożena Świś z Ćmiłowa)


Środa 15 lutego 2023 r.

8.00 +Jan, Jadwiga, Józef, zmarli z rodz. Krawczyków, Anna, Józef, zmarli z rodz. Babusków


Czwartek 16 lutego 2023 r.

8.00 +Mieczysław Matacz (zam. rodz. Wójtowiczów)


Piątek 17 lutego 2023 r.

8.00 +Maria Grudzień (4 rśm), Józef Grudzień


Sobota 18 lutego 2023 r.

8.00 +Eugeniusz Szczuka, Zofia, Andrzej, Michał z rodz. Szczuków, Roman Bieńko

8.30 +Stefania Wrona (15 rśm), Edward, Teresa, Ryszard z rodz. Wronów, Bernardów, Bresiów, Harasimów, Rubajów


Niedziela 19 lutego 2023 r.

8.00 1. Dziękczynna z okazji urodzin Marioli za dar przeżytych lat z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata dla jubilatki i jej rodziny 2.+Krzysztof Misztal (4 m-c po śm, zam. rodz. Zuniów)

10.00 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 60 rocznicy ślubu Krystyny i Leszka Kowalczyków 2. +Janina (rśm), Kazimierz z rodz. Rubajów, Marianna, Paweł z rodz. Olejarzów

11.30 Kaplica w Tarnawce: 1. +Czesław i Krystyna Milanowscy 2. +Jadwiga Gąsławska (1 rśm)