Informacje duszpasterskie

26 marca 2023 r.

V Niedziela Wielkiego Postu


  • Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do Świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je w Wielki Piątek. Niech te dni będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. Dziękujemy za posprzątanie kościoła na wczorajsze święto i dzisiejszą niedzielę. Usłużyły Zofia Wójcik, Barbara Flis i Krystyna Pieklak, które przekazały po 50 zł, 20 zł dołożył Wacław Flis.

  • Bóg zapłać za troskę o krzyże i kapliczki, za kwiaty nasadzone przy krzyżach przed kościołem. Dziękuję osobom, które włączyły się w ważne dzieło „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”.

  • W najbliższy piątek 31 marca zorganizujemy Nocną Drogę Krzyżową. O 16.30 będzie Droga krzyżowa w kościele, następnie Msza św. O godz. 18.00 rozpocznie się Droga krzyżowa spod kościoła i przejście do Sanktuarium w Radecznicy z rozważaniem kolejnych stacji, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Zakończenie planowane jest ok. północy. Do zabezpieczenia grupy tak jak w ubiegłych latach zgłosili się strażacy z Tarnawki, mile będą widziani również druhowie z innych jednostek. Osoby zainteresowane udziałem niech wyposażą się w odpowiednie ubranie, dobre buty, latarkę, krzyż i odblaskową kamizelkę. Każdy też indywidualnie niech zadba o powrót do domu.

  • 1 kwietnia I sobota miesiąca. O godz. 7.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja z rozważaniem tajemnic Różańca zakończona Litanią Loretańską – w tym czasie możliwość spowiedzi, o godz. 8.00 Msza święta.

  • Przyszła niedziela 2 kwietnia to I niedziela miesiąca Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczynająca obchody Wielkiego Tygodnia. Na Mszach świętych błogosławieństwo palm. Między Mszami adoracja Najświętszego Sakramentu w łączności z należącymi do Kół Żywego Różańca. O godz. 10.00 rozpoczniemy liturgię obrzędem przed kościołem, następnie przejdziemy w procesji z palmami wokół kościoła na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Dekoracje Ciemnicy i Grobu Pańskiego wykonane będą w tym roku z pomocą rodzin dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Zapraszamy też innych chętnych.

  • Bóg zapłać za ofiary na kwiaty przekazywane w ciągu roku, przeznaczone również na udekorowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego. W zakrystii są do nabycia wielkanocne baranki, które rozprowadza lubelska Caritas.

  • Zachęcam do czytania katolickich gazet. Przy wyjściu z kościoła są: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Gość Niedzielny Extra i inne pisma.

  • Intencje Mszy świętych [LINK].

  • Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła.

Komunikat Metropolity Lubelskiego

Z inicjatywy Lubelskiej Solidarności odbędzie się w Niedzielę Palmową, 2 kwietnia, Papieski Marsz Wdzięczności. W 18. rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, chcemy dziękować za osobę i dzieło wielkiego i świętego Papieża. Uczestnicy marszu zbiorą się o godzinie 14.00 przy kościele Świętej Rodziny, pod krzyżem papieskim, przy ul. Jana Pawła II 11. O godzinie 14.15 wyruszą ulicami: Jana Pawła II, Filaretów, Głęboką, Sowińskiego, Radziszewskiego, Łopacińskiego – do kościoła akademickiego. O 15.30 rozpocznie się Msza Święta w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Niech liczny udział mieszkańców Lublina i archidiecezji w tym marszu będzie znakiem naszej wdzięczności za osobę i dzieło Świętego Jana Pawła II i wyrazem wierności Jego dziedzictwu. Papież Polak był, jest i pozostanie dla nas duchowym autorytetem, nauczycielem wiary i orędownikiem u Boga w niebie. Polećmy za jego wstawiennictwem wszystkie ważne sprawy Kościoła i Ojczyzny Chrystusowi, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas i wyzwolił.

Wasz biskup Stanisław Lublin, 24 marca 2023 r.