INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XII Niedziela Zwykła 25 czerwca 2023 r.

8.00 +Mieczysław Jurkiewicz (zam. rodzina Baranów)

10.00 Dziękczynna KŻR z Biskupia z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dalszą opiekę Matki Bożej, za zmarłych z rodzin

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Stefania, Józef z rodz. Szczuków, Jadwiga, Mieczysław z rodz. Wójcików


Poniedziałek 26 czerwca 2023 r.

8.00 +Przemysław Skiba (4 m-c po śm, zam. rodzice)

8.30 +Lilla Rekiel, Zofia Rekiel


Wtorek 27 czerwca 2023 r.

8.00 +Ryszard Godula (3 m-c po śm, zam. Skowronków z Lublina)

8.30 +Michał Mączka (30 rśm), Janina, zmarli z rodz. Mączków i Długoszów


Środa 28 czerwca 2023 r.

8.00 +Przemysław Skiba (zam. brat Karol)

8.30 +Aleksander Bochniak (35 rśm), Stanisław i Katarzyna Kowalczyk, Anastazja i Wojciech Bochniak, zmarli z rodz. Bochniaków i Kowalczyków


Czwartek 29 czerwca 2023 r.

8.00 Za parafian i dobrodziejów

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Regina, Aleksander Zaroślińscy, Józef, Maria, Leon Stachyra


Piątek 30 czerwca 2023 r.

8.00 +Jan Szołtek (zam. siostra Helena z rodziną)

8.30 +Henryk Palczewski (2 rśm)


Sobota 1 lipca 2023 r.

8.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (zam. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa) XIII


Niedziela Zwykła 2 lipca 2023 r.

8.00 +Roman Porzuc (1 rśm, 12 m-c)

10.00 +Eugenia Mataj (3 rśm), Tadeusz, Jerzy, Kazimierz, zmarli z rodz. Matajów

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Regina Właszczyk (20 rśm), zmarli z rodz. Właszczyków, Władysław, Małgorzata, Wawrzyniec z rodz. Kopciewiczów