INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XIII Niedziela Zwykła 2 lipca 2023 r.

8.00 +Roman Porzuc (1 rśm, 12 m-c)

10.00 +Eugenia Mataj (3 rśm), Tadeusz, Jerzy, Kazimierz, zmarli z rodz. Matajów

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Regina Właszczyk (20 rśm), zmarli z rodz. Właszczyków, Władysław, Małgorzata, Wawrzyniec z rodz. Kopciewiczów


Poniedziałek 3 lipca 2023 r.

8.00 +Piotr Wiechnik (zam. matka chrzestna)


Wtorek 4 lipca 2023 r.

8.00 +Mieczysław Jurkiewicz (6 m-c po śm, zam. KGW i OSP z Momot Dolnych)

8.30 +Mieczysław Matacz (10 m-c po śm)


Środa 5 lipca 2023 r.

8.00 +Stefania Wójcik (21 rśm), Paweł, Bernadetta, Janina, Leokadia, Eugeniusz, Agnieszka, Jan z rodz. Wójcików, Józefa, Walenty z Milanowskich, Władysław, Aniela, Stanisław z Kowalczyków, zmarli z rodz. Wójcików, Milanowskich, Tylusów, Malinów, Fiutów, Michałków, dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 +Józefa Smerdel (33 rśm), Aleksander z rodz. Smerdelów, Anna, Józef, Bolesław z rodz. Mataczów, Maria i Tadeusz z rodz. Dąbrowskich


Czwartek 6 lipca 2023 r.

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 +Janina Bielak (15 rśm), Władysław, Henryk, Maria z rodz. Gawronów, wszyscy zmarli z rodz. Ładniaków


Piątek 7 lipca 2023 r.

15.30 Kaplica w Tarnawce: +Julian Laskowski (rśm)

18.00 +Tadeusz Pizoń (11 m-c po śm)


Sobota 8 lipca 2023 r.

8.00 +Roman Jarosiewicz (4 rśm), Wiesław, Leszek, Ewa, Marcin, Mieczysław, Genowefa z rodz. Jarosiewiczów

8.30 Dziękczynno-błagalna z okazji 3 rocznicy urodzin Michała, w intencji Weroniki i Natalii


XIV Niedziela Zwykła 9 lipca 2023 r.

8.00 +Bożena (36 rśm), Marian z rodz. Milanowskich

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w 12. rocznicę ślubu Kingi i Krzysztofa Kwietniewskich 2. Dziękczynno-błagalna z okazji 18 rocznicy urodzin Agaty (zam. dziadkowie)

11.30 Kaplica w Tarnawce: Dziękczynno-błagalna z okazji 25. rocznicy ślubu Zofii i Grzegorza Reklów