INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


XIV Niedziela Zwykła 9 lipca 2023 r.

8.00 +Bożena (36 rśm), Marian z rodz. Milanowskich

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w 12 roczn. ślubu Kingi i Krzysztofa Kwietniewskich 2. Dziękczynno-błagalna z okazji 18 rocznicy urodzin Agaty (zam. dziadkowie)

11.30 Kaplica w Tarnawce: Dziękczynno-błagalna z okazji 25. rocznicy ślubu Zofii i Grzegorza Reklów


Poniedziałek 10 lipca 2023 r.

18.00 +Jadwiga Babula (miesiąc po śmierci)


Wtorek 11 lipca 2023 r.

8.00 +Tadeusz Rubaj (1 rśm, 12 m-c), Paweł (61 rśm), Aniela (24 rśm)

8.30 +Stanisława Dac (6 rśm), Jan Dac


Środa 12 lipca 2023 r.

8.00 +Marianna Ładziak (81 rśm), Józef, Marianna, Katarzyna, Agnieszka, Krystyna, Jan z Ładziaków, Genowefa, Józef z Głazów, Helena, Józef z Misztalów, Teresa, Stanisław z Wieczerzów, Agnieszka, Walenty, Stanisław, Jan, Józef, Feliks z Kotów, Kiełbiowskich, Ryszard Synowiec, Genowefa, Władysław, Leszek z Łącznych, Janina, Zofia, Tadeusz z Bochniaków, wszyscy zmarli z tych rodzin, księża, którzy pracowali w naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 +Janina Krasoń (11 rśm), Julian Krasoń (29 rśm), Zofia i Michał Zych, Anna i Antoni Krasoń, Tomasz, Krzysztof Jurkiewicz


Czwartek 13 lipca 2023 r.

17.30 +Marian Starzecki

18.00 +Tadeusz Matacz (7 rśm), Eugeniusz Król, zmarli z rodz. Mataczów i Królów


Piątek 14 lipca 2023 r.

8.00 +Tadeusz Flis (7 m-c po śm, zam. rodz. Szłapów)

8.30 +Mieczysław Mazurek (7 m-c po śm)


Sobota 15 lipca 2023 r.

8.00 +Marian Skrzypek (11 rśm), Edward, zmarli z rodz. Skrzypków i Dudów

18.00 Za zmarłych kapłanów, krewnych, dobrodziejów, sąsiadów, zmarłych spoczywających na naszych cmentarzach


XV Niedziela Zwykła 16 lipca 2023 r. Odpust ku czci MB Szkaplerznej

8.00 Kaplica w Tarnawce: 1. +Ryszard Gąsławski (rśm) 2. +Teresa Lech, Tadeusz Lech (zam. córki Marta i Lidia)

10.00 1. +Stanisław Kozina (2 rśm), Stefania i Józef, Marianna i Bronisław, Joanna, zmarli z rodz. Kozinów i Pizoniów, Aleksandra, Zygmunt, Andrzej z rodz. Tochmanów 2. +Wiesław Mazur (11 rśm), Łucja, Henryk, Helena, Jan, Czesław, Janina, Paweł z rodz. Mazurów, Janina, Emil z rodz. Tomaszków, Marianna, Dominik z rodz. Rubajów

12.00 Suma odpustowa za parafian, bliskich i dobrodziejów