Informacje duszpasterskie

16 lipca 2023 r.

Uroczystość odpustowa ku czci NMP z Góry Karmel


 • Dziękujemy Panu Bogu za dzisiejszy dzień, w którym obchodzimy Uroczystość odpustową ku czci NMP z Góry Karmel. Wczoraj modliliśmy się za naszych bliskich zmarłych, za spoczywających na tutejszych cmentarzach, a dzisiaj radujemy się wspólnotą modlitwy i wiary zgromadzoną przy Matce Bożej Szkaplerznej.

 • Serdeczne Bóg zapłać ks. kanonikowi Janowi Pyszowi, który obchodzi 50-lecie święceń kapłańskich za przewodniczenie naszym uroczystościom, posługę słowa. Na ręce ks. dziekana Krzysztofa Adamowskiego z Turobina i ks. wicedziekana Bolesława Stępnika z Czernięcina Bóg zapłać wszystkim księżom za obecność, posługę przy ołtarzu, w konfesjonałach. Wszystkim zaangażowanym w liturgię – organiście, kościelnemu, ministrantom, dzieciom, młodzieży i starszym, przedstawicielom poszczególnych wspólnot i wiosek, strażakom z pocztem sztandarowym.

 • Dziękuję wszystkim uczestnikom tak licznie dzisiaj zebranym – parafianom i drogim gościom. Dziękujemy za przygotowanie kościoła i ołtarza polowego. Usłużyli: Anna i Marysia Poseniak, Agnieszka Pochwatka, Tadeusz Wójtowicz, Kamil i Krzysztof Wójtowicz, Krystyna Bochniak, Teresa i Andrzej Ładziakowie, którzy przekazali po 50 zł na kwiaty. Do kwiatów po 50 zł dołożyły Agnieszka Szafraniec i Stefania Skrzypek, po 100 zł Hieronima Wójtowicz i Apolonia Wójtowicz. Za ułożenie kwiatów dziękujemy p. Basi Baran i Marzenie Polskiej.

 • Bóg zapłać za pomoc w uprzątnięciu śmieci na cmentarzu. Mateuszowi Boruniowi i Miłoszowi Łukasikowi za zabezpieczenie terenu, spryskanie od komarów. Dziękuję za dary do kuchni, przygotowanie poczęstunku dla księży i wszelką pomoc.

 • Bóg zapłać za ofiary przekazywane na kościół i codzienne funkcjonowanie parafii, m.in. przekazywane na konto, po 200 zł od Zofii i Grzegorza Reklów z Tarnawki, rodziny Wójtowiczów z Targowiska, Heleny Mierzwy, bezimienną ofiarę 100 zł, 500 zł od Małgorzaty i Adriana Kałkusów – właścicieli Siedliska w lawendzie, którzy zapraszają dzisiaj na dzień otwarty plantacji.

 • W czwartek przyjadą do Turobina dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy. Ok. 8.30 w parku przy urzędzie gminy dadzą koncert. Będzie możliwość wsparcia, do czego zachęcam.

 • W sobotę 22 lipca liturgiczne Święto św. Marii Magdaleny i nasza pielgrzymka do Strachociny – miejsca narodzin i Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Będziemy uczestniczyć w Narodowej Modlitwie za Ojczyznę. Odwiedzimy też Kalwarię Pacławską. Wyżywienie organizujemy we własnym zakresie. Wyjazd z Targowiska, z placu przed kościołem o godz. 4.00, powrót przed północą.

 • W przyszłą niedzielę 23 lipca Święto Dziadków i Osób Starszych. Rozpoczniemy również Tydzień św. Krzysztofa – czas naszej modlitwy o bezpieczeństwo na drogach i również wspierania misjonarzy. Po Mszach świętych będzie błogosławieństwo pojazdów oraz zbiórka „1 grosz za 1 kilometr jazdy” na środki transportu dla misjonarzy.

 • Polecam gazety katolickie: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego.

 • W piątek odbył się pogrzeb +Edwarda Wójtowicza, l. 78 z Targowiska. Polecajmy zmarłego miłosiernemu Bogu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

 • Intencje Mszy świętych [LINK]. Powierzajmy się opiece św. Michała Archanioła.