INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 29 maja 2022 r.

8.00 +Tadeusz Kuryło (30 rśm), Stanisława, Jan, Antonina z rodz. Kuryło, Michał, Agnieszka z rodz. Milanowskich

10.00 +Feliksa (28 rśm), Józef, Mieczysław z rodz. Myśliwców, Marian, Zofia, Józef, Katarzyna, Andrzej, Weronika, Tadeusz z rodz. Wojtasiów

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Katarzyna, Albin z rodz. Podjadków

Poniedziałek 30 maja 2022 r.

17.00 +Mieczysław Zych (zam. Halina i Bogdan, Monika i Przemysław Bielak)

18.00 +Stanisława, Irena, Józefa, Jan z rodz. Wiechników, Aleksandra, Julia, Mateusz z rodz. Głazów, Weronika, Bolesław z rodz. Porzuców, wszyscy zmarli z tych rodzin

Wtorek 31 maja 2022 r.

17.00 Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Klaudii Rubaj (zam. chrzestna Urszula)

18.00 +Leszek Szafraniec (3 m-c po śm, zam. rodz. Kędrów z Lublina)

Środa 1 czerwca 2022 r.

8.00 Dziękczynna z okazji urodzin Kacpra, w intencji wszystkich wnucząt i dzieci świata z okazji Dnia Dziecka

8.30 +Wiesław Czubacki (miesiąc po śmierci)

Czwartek 2 czerwca 2022 r.

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 +Mieczysław Zych (2 m-c po śm, zam. rodz. Szydłowskich)

Piątek 3 czerwca 2022 r.

15.30 Kaplica w Tarnawce: Za parafian i dobrodziejów

18.00 +Roman Bieńko (7 m-c po śm)

Sobota 4 czerwca 2022 r.

8.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (zam. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa)

8.30 +Aleksander, Stanisława Głowala, Jan, Antoni, Katarzyna, Józefa z rodz. Rubajów, Janina Sobstyl Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

5 czerwca 2022 r.

8.00 +Agnieszka Pytlak, Karol Rakuś

10.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 15 rocznicy ślubu Agnieszki i Jacka Dudów

12.00 Kaplica w Tarnawce: 1. Suma w intencji parafian z Tarnawki, bliskich i dobrodziejów 2. +Stanisława, Stanisław z rodz. Małków, Honorata, Katarzyna, Wojciech z rodz. Kiszków