Dekret Arcybiskupa zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich


Papież Franciszek opisuje Kościół synodalny jako „Kościół słuchający”, w którym każdy może nauczyć się czegoś od drugiego. Dzieje się tak wtedy, gdy biskup wsłuchuje się w głos swoich diecezjan, proboszcz w głos swoich parafian, gdy potrafimy słuchać siebie nawzajem w duchu odpowiedzialności za tę cząstkę Kościoła, która została nam nie tylko dana, ale także zadana. Słuchając się nawzajem, lepiej słyszymy głos Ducha Świętego.

Takie zadanie postawiłem naszemu Kościołowi diecezjalnemu, zwołując trzy lata temu III Synod Archidiecezji Lubelskiej. Jest to synod słuchania wiernych, będących na mocy chrztu i bierzmowania aktywnym podmiotem misji Kościoła. Wierni świeccy mają być nie obserwatorami czy widzami, ale prawdziwymi uczestnikami, tymi, którzy mają także ważną misję do wypełnienia.

Misję słuchania siebie nawzajem, ale także wyrażania opinii motywowanych miłością do Kościoła powszechnego, archidiecezji oraz parafii, spełniają parafialne rady duszpasterskie. Przewodzący im proboszcz lub rektor, stojący jednocześnie na czele wspólnoty, powinien nieść w swoim sercu piękny obraz nakreślony przez Ojca Świętego. Duszpasterz idzie z ludźmi, czasem z przodu, czasem w środku, czasem z tyłu. Wierni świeccy posiadają nadprzyrodzony zmysł wiary pomagający im znaleźć nowe drogi rozwoju lub odnaleźć drogę utraconą

W związku z upływającą pięcioletnią kadencją parafialnych rad duszpasterskich dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim czasie byli ich członkami i w ten sposób poszukiwali dróg odnowy i ożywienia swoich wspólnot. Zgodnie z kan. 536, na podstawie statutu i regulaminu wyborów, zarządzam wybory do parafialnych rad duszpasterskich na pięcioletnią kadencję od 1 stycznia 2023 do 1 stycznia 2028 r.


W związku z powyższym ustalam następujący kalendarz wyborczy:


30 października – podanie do wiadomości wiernych w ogłoszeniach duszpasterskich treści niniejszego dekretu oraz zasad zgłaszania kandydatur;
26 listopada – ostateczny termin składania kandydatur do proboszcza;
27 listopada – ogłoszenie listy kandydatów i poinformowanie wiernych o sposobie i miejscu głosowania;
4 grudnia – głosowanie;
11 grudnia – ogłoszenie wyników wyborów;
27 grudnia – ostatni dzień składania odwołań do Kurii Metropolitalnej;
8 stycznia – zaprzysiężenie rad parafialnych;
31 stycznia 2023 r. – termin przekazania list członków rad do kancelarii Kurii Metropolitalnej i dziekana.

Na wszystkie działania, które są świadectwem współodpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, który jest naszym domem, Duszpasterzom i Wiernym Świeckim z serca błogosławię.

Podpisał Stanisław Budzik, Arcybiskup, Metropolita Lubelski.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kandydatami na członków do rad duszpasterskich mogą być katolicy pełnoletni którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej.