INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


I Niedziela Adwentu 27 listopada 2022 r.

8.00 1. +Janina Sobstyl (3 rśm), Lucjan Sobstyl (4 m-c po śm) 2. Dziękczynna za zdrowie i wszelkie łaski

10.00 1. +Władysław, Stanisława, zmarli z rodz. Nieściurów i Grudniów 2. +Janina Janus (miesiąc po śmierci)

11.30 Kaplica w Tarnawce: 1. +Jan Marian Kapica (9 rśm) 2. +Krystyna Ładziak (1 rśm)


Poniedziałek 28 listopada 2022 r.

10.00 1. +Bronisława (rśm), Jan, wszyscy zmarli z rodz. Zarzecznych 2. +Honorata (28 rśm), Antoni (64 rśm), Katarzyna, Władysław, Jan, Marianna z rodz. Zarzecznych, Mateusz, Marianna z rodz. Kalamonów, Roman Bieńko, Eugeniusz Szczuka

11.30 Kaplica w Tarnawce: 1. Za parafian 2. +Janina Aleksandra Kuśmierz (1 rśm, 12 m-c, dzień urodzin), Edward Kuśmierz

16.00 1. +Henryk Gołębiowski (12 rśm), wszyscy zmarli z rodz. Gołębiowskich, Szubów, Grzybowskich, Majów, Zalewskich, zmarli księża, organiści, dusze w czyśćcu cierpiące 2. +Stanisława, Irena, Józefa, Jan z rodz. Wiechników, Aleksandra, Julia, Mateusz z rodz. Głazów, Weronika, Bolesław, Roman z rodz. Porzuców, wszyscy zmarli z tych rodzin


Wtorek 29 listopada 2022 r.

10.00 +Leszek Szafraniec (9 m-c po śm)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Albin Kwaśniewski

16.00 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 20 rocznicy ślubu Beaty i Mariusza 2. Dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo św. Andrzeja (zam. Apostolat Margaretka)


Środa 30 listopada 2022 r.

7.00 Roraty w Tarnawce: +Adam Wereski (18 rśm), Tomasz Wereski (2 rśm)

8.00 +Wiesław Ładniak (31 rśm), Marian, Józef, Katarzyna, zmarli z rodz. Ładniaków


Czwartek 1 grudnia 2022 r.

8.00 +Za dusze czyśćcowe

8.30 +Tadeusz Wereski, zmarli z rodz. Wereskich, Fiutów, Skibów, Osuchów i Trzcińskich


Piątek 2 grudnia 2022 r.

15.30 Kaplica w Tarnawce: +Marianna Kutrzepa (1 rśm)

17.00 +Mieczysław Zych (8 m-c po śm, zam. Iwona i Piotr Wołoszynek)


Sobota 3 grudnia 2022 r.

8.00 Roraty: Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (zam. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa)


II Niedziela Adwentu 4 grudnia 2022 r.

8.00 +Marian Lubicz (6 m-c po śm, zam. rodz. Satowskich)

10.00 +Małgorzata Krasoń (28 rśm), Marian, Stanisław z rodz. Krasoń, Agnieszka, Jan z rodz. Szydłowskich, Janina, Emil z rodz. Tomaszek

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Józef Małek (15 rśm), Jan, Antonina z rodz. Krawczyków, Stanisław, Katarzyna, Michał z rodz. Krzysiaków