INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


III Niedziela Adwentu 11 grudnia 2022 r.

8.00 +Katarzyna, Józef, Bronisław, Aleksander, Władysława, Józef z rodz. Mękasów

10.00 +Jan Tadeusz Maksim (6 m-c po śm, zam. rodz. Reklów z Tarnawki)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Helena i Józef Łagoda, Alina i Kazimierz Szydłowscy, Władysława i Stanisław Rubaj


Poniedziałek 12 grudnia 2022 r.

8.00 +Mieczysław Matacz (zam. Alicja i Mariusz Wójtowicz)


Wtorek 13 grudnia 2022 r.

8.00 +Tadeusz Rubaj (5 m-c po śm, zam. sąsiadka)


Środa 14 grudnia 2022 r.

7.00 Roraty w Tarnawce

8.00 Dziękczynna z okazji rocznicy urodzin Moniki z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski


Czwartek 15 grudnia 2022 r.

8.00 +Marta, Zbigniew Mączka, Stefania, Bolesław, Leszek, Janusz z rodz. Szydłowskich, Stefania, Tadeusz, Krzysztof Borowicz

8.30 +Zofia Pizoń (46 rśm), Antoni (54 rśm), Tadeusz Rubaj (3 rśm), zmarli z rodz. Gawronów, Pizoniów, Rubajów, Kozłów


Piątek 16 grudnia 2022 r.

8.00 +Aleksandra (rśm), zmarli z rodz. Zarzecznych, Reklów, Hamerlów i Małków, dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 +Bolesław Wójtowicz (19 rśm), Czesława (12 rśm), Andrzej (44 rśm), zmarli z rodz. Wójtowiczów i Porzuców


Sobota 17 grudnia 2022 r.

7.00 Roraty: +Mieczysław Matacz (zam. wnukowie Agnieszka i Tomasz)


IV Niedziela Adwentu 18 grudnia 2022 r.

8.00 +Kazimierz i Mieczysława Flisowie, wszyscy zmarli z rodz. Flisów i Poniewozików

10.00 +Adam Biernat (1 rśm, 12 m-c))

11.30 Kaplica w Tarnawce: Za parafian