INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


Niedziela 7 stycznia 2024 r. Święto Chrztu Pańskiego

8.00 +Henryk Chałabis (7 rśm), Weronika, Eugeniusz z rodz. Chałabisów

10.00 Dziękczynno-błagalna KŻR z Targowiska. Wdzięczni Bogu Najwyższemu przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki Maryi za otrzymane łaski i nieustanną opiekę proszą o życie w prawdzie, miłości i wierności, a dla zmarłych czcicieli o łaskę nieba

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Jadwiga Babula (7 m-c po śm, zam. rodz. Boruniów i Tomasów)


Poniedziałek 8 stycznia 2024 r.

8.00 +Władysława Rubaj, Bronisław, zmarli z rodz. Rubajów

Wtorek 9 stycznia 2024 r.

8.00 +Aniela, Antoni, Kazimierz, zmarli z rodz. Jarmułów, Bochniaków, Marianna Godula


Środa 10 stycznia 2024 r.

8.00 +Dominik Kowalczyk (22 rśm), Janina, wszyscy zmarli z rodz. Zychów i Kowalczyków

17.00 Dziękczynno-błagalna w 20 rocznicę ślubu Beaty i Andrzeja


Czwartek 11 stycznia 2024 r.

8.00 +Dariusz Szczuka, Teodora Szczuka (16 rśm)


Piątek 12 stycznia 2024 r.

8.00 +Edward Wójtowicz (6 m-c po śm, zam. rodzina Wójtowiczów ze Zdziłowic)

Sobota 13 stycznia 2024 r.

8.00 +Genowefa, Bronisław, Katarzyna, Józef z rodz. Zaroślińskich, Anna, Bronisław z rodz. Trzcińskich, Zofia, Paweł z rodz. Rębaczów


Niedziela 14 stycznia 2024 r.

8.00 +Stanisław (7 rśm), Genowefa z rodz. Zygmuntów, zmarli z rodz. Jurkiewiczów, Edward Radko

10.00 +Henryk Ładniak (zam. Adam Mazurek z rodziną)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Zdzisław Kutrzepa (4 m-c po śm, zam. KGW z Tarnawki Pierwszej)