INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Intencje zostały ujęte także w zakładce “Nabożeństwa


Niedziela Zwykła 26 czerwca 2022 r.

8.00 +Marianna Zalewska (8 m-c po śm)

10.00 +Józef Krawczyk (8 m-c po śm)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Julia i Paulin z rodz. Wójcików


Poniedziałek 27 czerwca 2022 r.

8.00 +Irena Pikuła (6 rśm), Władysław, zmarli z rodz. Pikułów, Kowalczyków, Łukasików, Fiutów i Rubajów


Wtorek 28 czerwca 2022 r.

8.00 +Janina Duda (rśm), Stanisław, zmarli z rodz. Dudów, Józefa, Antoni, Helena, Józef z rodz. Wójtowiczów

8.30 +Grzegorz Matacz (11 m-c po śm)


Środa 29 czerwca 2022 r.

8.00 +Henryk Palczewski (1 rśm)

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Stefania, Józef Szczuka, Jadwiga, Mieczysław Wójcik


Czwartek 30 czerwca 2022 r.

8.00 +Zofia Boruchowska (2 m-c po śm, zam. rodz. Boruchowskich)

8.30 +Leokadia Mazurek (zam. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa)


Piątek 1 lipca 2022 r.

15.30 Kaplica w Tarnawce: +Bogdan Jerzy Chmiel (6 rśm)

18.00 +Leszek Szafraniec (4 m-c po śm, zam. Teresa Lewczyk z rodziną z Tarnawy Małej)


Sobota 2 lipca 2022 r.

8.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (zam. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa)

8.30 Dziękczynno-błagalna w 40 rocznicę ślubu Elżbiety i Jana Wiechników


XIV Niedziela Zwykła 3 lipca 2022 r.

8.00 +Roman Bieńko (8 m-c po śm)

10.00 +Marian Skrzypek (10 rśm), Edward Skrzypek

11.30 Kaplica w Tarnawce: +Eugenia Mataj (2 rśm), Jerzy, Tadeusz, Kazimierz z rodz. Matajów